آموزش از راه دور
تماس با همکاران
لینک دوستان
لینک های مفید
لوگو دوستـان

پـایگاه جـامع دنیای نیاز به نـماز

نمونه سوالات درس دین وزندگی3نمونه سوالات درس دین وزندگی3

- چرا مراسم غدیر همزمان با بزرگترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟                                                        

از عبارت « والله یعصمک من الناس »(خداوند تورا از مردم در امان می دارد)چه نکاتی استخراج می شود؟               

آیه ولایت را با ترجمه بنویسید0                                                                                                                  

انما ولیکم الله

ترجمه:

قلمروهای رسالت پیامبر اکرم(ص) راذکر کنید (بدون توضیح).                                                                         

دو ویژگی قرآن که آن را از سایر کتب متمایز می سازدذکر کنید.                                                                      

یک نمونه از قوانین تنظیم کننده قرآن  برای انطباق آن با همه زمانها را ذکر نمایید.                                                

عصمت انبیاء اختیاری است یا اجباری توضیح دهید.                                                                                      

جامعترین نیاز انسان چیست چرا؟                                                                                                              

 کامل کنید.                                                                                                                                               

الف لازمه جانشینی پیامبر .........................و............................... و.............................  است.

ب. خداوند متناسب با دو ویزگی .............. و ................. انسانها را با فرستادن  دین راهنمایی کرده است.

 

 چرا خداوند انجام ندادن ماموریت ابلاغ جانشینی را مساوی با عدم انجام رسالت می داند؟                                        

آیه تطهیر را با ترجمه بنویسید.                                                                                                                  

انما یرید الله   

ترجمه:

چرا جامعه اسلامی نیازمند ولایت وحکومت اسلامی است؟(بدون توضیح )                                                         

چگونه امی بودن پیامبر اسلام (ص) حقانیت نبوت ایشان ومعجزه بودن قرآن را به اثبات می رساند؟                            

چرا قرآن به تکمیل وتصحیح احتیاج ندارد؟    32                                                                                          

چرا پیامبران باید معصوم باشند؟                                                                                                               

 چرا هدایت یک اصل عام وهمگانی است ؟                                                                                               

 محدودیت دستگاه تفکر واندیشه انسان را توضیح  دهید .                                                                            

 کامل  کنید :                                                                                                                                    الف.  حضرت زهرا (س) به علت اینکه دارای دو ویزگی .................. و ................  بودند واجب الاطاعه است.

ب. اگر معجزه پیامبر از نوع ........................... و............................... و........................... نبود نمی توانست شاهدی حاضر بر نبوت ایشان باشد.

ج. قرآن به علت داشتن دو ویزگی ....................... و.......................... نمی توان جای کلمات را عوض دغدغه خاطر انسان بخاطر نیازهای اساسی نشانگر ......................... و......................... است.

خداوند .......................... را که تقرب به همه ی زیباییهاست به عنوان مقصد انسان معرفی کرده است.

قرآن کریم راه رسیدن به حقیقت را ......................... میداند وهمین ویزگی سبب ................... حرکت انسان به سوی هدف شده است.

علت بیشتر انحرافات درتاریخ ..................... است.

قرآن به علت داشتن دو ویزگی ..................... و.................. نمی توان جای کلمات را تغییر داد.

این آیه اشاره به ..................... دارد. «ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی»

این آیه اشاره به ..................... جامعه اسلامی داردکه تحقق آن در گرو..................... است.

«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»

جامعترین نیاز اساسی انسان چیست چرا؟

چرا از بین نیازهای بنیادین کشف راه درست زندگی اهمیت ویزه ای دارد توضیح دهید.

ویزگیهای فطری انسان را توضیح دهید ونمونه ای ذکر نمایید

چرا دستاوردهای علمی انسان نمی تواند پاسخگوی نیازهای بنیادین باشد؟

چرا انسان نیاز به هدایت ویزه دارد؟

این آیه اشاره به چه نکته ای دارد وچگونه این آیه قرآن را به عنوان سند جاوید نبوت پیامبرمطرح می نماید؟

 «فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهدائکم من دون الله »

این آیه به کدام یک از قلمروهای رسالت اشاره دارد وچرا به این قلمرو نیاز است؟

«ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین»

نشانه های اعجاز قرآن از نظر محتوا ومعنا را ذکر نمایید.

چگونه جامعیت دین اسلام نیاز به ولایت را به اثبات می رساند؟

چرا قران شاهدی حاضر بر نبوت پیامبر است.

ولایت خالق بر موجودات یعنی چه وانواع ولایت خداوند را ذکر کنید.وهر کدام از آنها شامل چه کسانی است؟

راههایی که اسلام برای پاسخگویی به نیازهای زمانهای مختلف پیش بینی نموده را فقط نام ببرید.

این آیه بیانگر چیست وچه ارتباطی با مساله ختم نبوت دارد.«انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون»

ولایت معنوی را توضیح دهیدوبگویید این حدیث امیر مومنان که می فرماید رسول خدا دری از علم به روی من گشود که... اشاره به کدام جنبه ولایت معنوی دارد؟

 معجزه براي چيست ؟                                                                          

   اثبات نبوت                               براي نشان دادن قدرت خارق العاده پيامبران 

  براي مقابله با دشمنان در مواقع خطر        موارد الف وب

به علت ويژگي ........................ و.................... كه قرآن داردجاي كلمات را نمي توان تغيير داد.

- آيات وسورهاي قرآن توسط ..........................  تنظيم شده است.

  قلمروهاي رسالت پيامبر اكرم را ذكر نموده وبگوييد قسمت ب سؤال 1 مربوط به كدام قلمرو است؟ 

ولايت معنوي پيامبر چگونه واز چه نظر براي انسانها سودمند است ؟                                                 

از ديدگاه عقل چگونه مي توان عصمت انبيا را به اثبات رساند ؟                                                     

  معتبر ترين مرجع علمي فهم آيات قرآن .......................... و .......................... است .           

 سرپرستي وتصرف خداوند در عالم از روي ............................. و........................ است.

از كجا مي توان دريافت كه قرآن معجزه است ؟                                                        

ويژگيهاي دين اسلام كه آن رانيازمند رهبري وولايت مي نمايد چيست؟                             

چه رابطه اي ميان قرآن وخاتميت پيامبر وجود دارد توضيح دهيد ؟                                     

قسمت الف سؤال يك مربوط به چه موضوعي است آن را توضيح دهيد ؟                               

با توجه به قسمت الف توضيح دهيد كه لازمه ي خلقت خداوند چيست ؟                                                               

سرچشمه شاديها ........................ و................................ است.                                                                

مقصد نهايي انسان.................................... است.                                                                                               

حضرت موسي (ع) خداوند را چگونه براي فرعون تعريف كرد وچگونه هدفمندي خلقت را در تعريف خود مشخص نمود؟                                                              

چرا دين الهي يكي بيشتر نيست ؟                                                                                                                             

اين آيه بيانگر چيست و چه ارتباطي با ختم نبوت بوسيله ي پيامبر اسلام دارد؟ (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )

دو مورد از ويژگيهاي اسلام كه موجب انطباق آن با همه ي زمانها شده است را ذكر كرده ومختصرا توضيح دهيد.  

چرا هم اكنون اديان الهي مختلفي در جهان وجود دارد؟                                                                                         

  الف- معجزه براي...................... است.

ج-آيات وسورهاي قرآن توسط ..........................  تنظيم شده است.

 د- معتبر ترين مرجع علمي فهم آيات قرآن .......................... و .......................... است .

ه- مهمترين خطري كه پس از رحلت پيامبر اكرم مسلمانان را تهديد مي  کرد........................بود.

 مهمترين پايه اي كه دين اسلام بر آن بنا شده است .............................. مي باشد.                                                                                                                                             

 جنبه هاي اعجاز قران را ذكر نماييد. (2 مورد )                                                                                        

  آيه تطهير را با ترجمه نوشته وبگوييد اين آيه بيانگر چه ويژگي مهم اهل بيت (ع) مي باشد ؟                                      

  انما يريدالله...

   ترجمه :

  بيانگر .........................

 چه مسائلي زمينه را براي جعل و تحريف احاديث پيامبر اكرم(ص) آماده كرد؟                                                   

 اگر پيامبران (ع) معصوم نبودند چه اتفاقي مي افتاد؟ (دو دليل مختصر )                                                          

محدوديت دستگاه تفكر وانديشه انسان در چيست؟                                                                         

چرا انسان نيازمند هدايت ويژه الهي مي باشد ؟ 

عصمت در انبياء اکتسابی  يا اجباری است توضيح دهيد؟ 

[ شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۶ ] [ 14:31 ] [ همکار فرهنگی ]
.: Weblog Themes By World Prayer :.
درباره وبلاگ

هدف از راه اندازی اين وبلاگ برقراری ارتباط با ايرانيان خارج از کشور و رفع نيازهای آموزشی فرزندانشان می باشد لذا از تمامی همکاران فرهنگی که در اين راستا با ارسال محتواهای آموزشی و همچنين در زمينه آموزش از راه دور اين وبلاگ را ياری و مدد رساندن پیشاپیش کمال تشکر را داشته و پايگاه های مرتبط نيز به شرح زير جهت بهره برداری اعلام ميگردد .
www.mbm.medu.ir
جملات قصار نـماز
حمایت می کنیم
امکانات وب
امروز : Untitled Document

استخاره آنلاین با قرآن کریم


فال حافظ